Contactgegevens

Secretariaat

Mw. Anita op de Dijk - Duitman

Lelystraat 75

8265 BB Kampen 

06-21616188

secretaris@hervormdkerkkoorkampen.nl


 

 
  • 1

Jubileumconcert

 

 

Jubileumconcert Hervormd Kerkkoor Kampen

 

Op dinsdag 7 maart jl. werd in de Burgwalkerk (officieel Huis van Muziek en Verdieping De Burgwal) het jubileumconcert gehouden in verband met het 85-jarig bestaan van het Hervormd Kerkkoor Kampen (HK), dat op 7 maart 1938 werd opgericht door een aantal enthousiaste leden van de Hervormde Kerk in Kampen. Als gastkoor was het Chr. Ger. Zangkoor Zingend Getuigen (ZG) o.l.v. Herman Kampen uitgenodigd. Dirigent van het HK is sinds 1 mei 1994 Harry Hamer.

Verder werd nog medewerking verleend door organist Gerwin van der Plaats en Evelyn Heuvelmans op de hobo. De verwarmde kerk was goed bezet.

 

Tijdens de afgelopen coronajaren met de diverse lockdowns en ziekte en sterfgevallen hebben beide koren een ‘flinke jas uit moeten doen’ door verlies van leden. Beide koren zijn ongeveer een derde van de leden hierdoor kwijt geraakt. Dit is vooral merkbaar bij ZG dat aanzienlijk minder mannen heeft dan HK. Desalniettemin wordt er door iedereen vol overgave en enthousiasme gezongen. De avond werd geopend door interim voorzitter Aly Bos- de Weert en gememoreerd werd aan het 85-jarig bestaan.

 

Gestart werd door HK en met de aanwezigen gezongen Grote Koning Vredevorst en door het koor Dank voor het leven en Bede. Daarna was er een muzikaal moment voor orgel en hobo en werd het bekende Jesu bleibet meine Freude van J.S. Bach gespeeld, ingetogen en fraai. Op het orgel werd overigens een paar maal een uitkomende stem gebruikt die verdacht veel op een hobo lijkt, zodat het wel eens de vraag was, speelt Evelyn of Gerwin?

Vervolgens was ZG aan de beurt met Alles wat adem heeft, More love to Thee en Dan zingt mijn ziel.  Ondanks dat dit koor bijna een derde kleiner is dan HK werd er goed gezongen, al moet het klein aantal mannen dan wel hun beste beentje voorzetten.

 

Daarna was HK weer aan de beurt met Liefde ongekend en het mooie Wij danken U, van Remco Hakkert met het refrein: Groot is Uw trouw, dat samen met alle aanwezigen werd gezongen.

Toen was het tijd voor een orgelsolo door Gerwin van der Plaats. Hij speelde een  fraaie, in een modern jasje gestoken improvisatie over het bekende gezang Zolang wij adem halen.

Zingend Getuigen zong vervolgens het bekende Ave Verum Corpus van W.A. Mozart, Ik bid voor jou en ‘k blijf Hem prijzen in mijn lied.

 

Vervolgens was er weer een muzikaal intermezzo voor orgel en hobo en werd Gabriels Oboe (Nella fantasia) gespeeld, een vlot, lekker in gehoor liggend muziekstuk.

HK zong vervolgens In Christ alone en God of glory, een mooie muzikale afsluiting door het jubilerende koor.

Woorden van dank met bloemen werden uitgesproken door 2e interim voorzitter Gerhard Teune.

Als afsluiting zongen beide koren samen Lord, I strecht my hand to You en het prachtige Toekomst vol van hoop van Sela. Met uitzicht op deze hoopvolle toekomst ging iedereen voldaan naar huis na een mooie muzikale avond!