Contactgegevens

Secretariaat

Mw. Femkelien Engelsman- Klooster 

Eimbrink 16 

8266 KJ Kampen 

038 3311409

secretaris@hervormdkerkkoorkampen.nl


 

Voorzitter

noimage

penningmeester

Algemeen adjunct / 2e penningmeester

1e muziekcommissaris

noimage

2e muziekcommissaris