Het bestuur

Het bestuur van het Hervormd Kerkkoor Kampen richt zich op het beheer van algemeen beleid en organisatorische aspecten. Taken omvatten beleidsvorming, planning van repetities en concerten, financieel beheer, communicatie met leden en externe partijen, werving van nieuwe leden en samenwerking met andere culturele instellingen. Het bestuur speelt een sleutelrol bij het waarborgen van een efficiënte werking van het koor.

Aly Bos
1e voorzitter

wito

Willie Vahl
2e voorzitter

_R6A8331

Anita Op De Dijk
1e secretaris

_R6A8318

Gerda Beelen
2e secretaris

_R6A8295

Anneke Juffer
1e Penningmeester

_R6A8299

Hillie Westerink
2e Penningmeester

_R6A8283

Jannie van der Kolk
Algemeen bestuurslid

Evert Jan Kip
Fotograaf