Contactgegevens

Secretariaat

Mw. Anita op de Dijk - Duitman

Lelystraat 75

8265 BB Kampen 

06-21616188

secretaris@hervormdkerkkoorkampen.nl


 

 
  • 1

Wie zijn wij

Hervormd Kerkkoor Kampen

 

Het Hervormd Kerkkoor Kampen, opgericht 7 maart 1938, is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 mei 1969 nummer 75. Het Hervormd Kerkkoor Kampen stelt zich ten doel het Evangelie op bijbelse grondslag zingend uit te dragen. Dit doel tracht het koor te bereiken door de zang te bevorderen en haar leden de gelegenheid te geven de zangkunst in het algemeen, die van het christelijk lied in het bijzonder, te beoefenen

Het Hervormd Kerkkoor is een christelijke gemengde Zangvereniging met rond de 85 leden waarvan er een aantal de titel  “Erelid” hebben. Sommigen van hen zingen nog mee, anderen kunnen dat helaas niet meer. Als we buiten Kampen zingen bestaat het zogenaamde “reiskoor” tussen de 60 en 65 leden. We repeteren iedere woensdagavond van 19.0-30 uur tot 21.30 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk te Kampen. we  verzorgen regelmatig concerten in Kampen en daarbuiten. Tevens verlenen wij geregeld onze medewerking aan het EO programma Nederland zingt, maar ook aan radio-opnames.  In 1988 mochten we voor de Koninklijke familie zingen , toen ze Koninginnedag in Kampen vierden.

Ook denken we met veel plezier terug aan ons jubileum jaar 2018 waarin we ons 80 jarig jubileum mochten vieren.  Op 7 maart zijn we begonnen met een Jubileumconcert in de Bovenkerk te Kampen. We denken met mooie herinneringen terug aan een prachtige reis naar Berlijn, en onze CD opname in Bolsward.

 

 

 

Mocht u interesse hebben om lid te worden van dit mooie koor neem gerust contact op met ons secretariaat. Ook voor medewerkingen of zangavonden kunt u bij ons secretariaat terecht.