Wij Danken U

0:00 / 0:00
O Schepping, zing van vreugd
Wees stil voor het aangezicht van God
Bij U komt mijn hulp vandaan
Hij leidt mij
Psalm 122
Aan u behoort o Heer der Heren
Geest van God
Aanschouw het Lam van God
Gloria Patri
The Majesty and Glory of your Name
Hoe groot zijt Gij
God zij geprezen met ontzang
Door genade alleen
O Lord, my heart is not proud
Loof de Heer, o mijn ziel
Because He lives
Wij danken U
Psalm 93