Contactgegevens

Secretariaat

Mw. Femkelien Engelsman- Klooster 

Eimbrink 16 

8266 KJ Kampen 

038 3311409

secretaris@hervormdkerkkoorkampen.nl


 

Het koor

   Het Hervormd Kerkkoor Kampen is een vereniging, opgericht 7 maart 1938, is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 mei 1969 nummer 75. Het Hervormd Kerkkoor Kampen stelt zich ten doel het Evangelie op bijbelse grondslag zingend uit te dragen. Dit doel tracht het koor te bereiken door de zang te bevorderen en haar leden de gelegenheid te geven de zangkunst in het algemeen, die van het christelijk lied in het bijzonder, te beoefenen.
Het Hervormd Kerkkoor is een Christelijke Gemengde Zangvereniging met in totaal 115 leden waarvan er een aantal de titel  “Erelid” hebben. Sommigen van hen zingen nog mee, anderen kunnen dat helaas niet meer. Als we buiten Kampen zingen bestaat het zogenaamde “reiskoor” meestal uit ongeveer 75 leden. Het koor repeteert iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk te Kampen.Het koor verzorgt regelmatig concerten in Kampen en daarbuiten. Tevens verlenen wij geregeld onze medewerking aan het EO programma Nederland zingt, maar ook aan radio-opnames. Ook mochten we in 1988 voor de Koninklijke familie zingen , toen ze Koninginnedag in Kampen vierden. Maar ook denken we met veel plezier terug aan ons jubileum jaar 2013 waarin we o.a. een prachtig concert hebben gegeven met het Groot Nationaal strijkorkest.

Image